De aanleiding

Utrecht vernieuwt zijn Stationsgebied. Dat was nodig. Sinds de bouw van Hoog Catharijne is de druk op de historische binnenstad flink toegenomen: het aantal inwoners groeit al jaren in fors tempo, steeds meer mensen nemen de trein, de fiets en de auto en Utrecht Centraal was te klein voor het aantal reizigers.

Bovendien was er sprake van achterstallig onderhoud en verloedering in het oude Stationsgebied én de lang gekoesterde wens om het water weer terug in de singel te krijgen. Met de bouw van het nieuwe Stationsgebied pakken we al deze dingen tegelijk aan.

De historische binnenstad en het Stationsgebied waren twee aparte delen van het centrum, deze delen worden meer met elkaar verbonden tot één samenhangend geheel.

De leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Er is meer ruimte voor cultuur, woningen, ontspanning, winkels, een betere bereikbaarheid én het water komt terug in de singel. Tegelijkertijd maken we het gebied een duurzamer; meer water en groen, minder asfalt, meer ruimte voor openbaar vervoer, fiets, en voetgangers en energie-zuinige gebouwen.

De bouw van het nieuwe Stationsgebied is een hechte samenwerking tussen Gemeente Utrecht en private partijen als Klepierre, NS, ProRail en Jaarbeurs.

In 2002 is er een raadplegend referendum gehouden onder de Utrechtse kiezers; de keuze was tussen twee visies, A en 1. De winnende visie, visie A, is uitgewerkt in het Masterplan stationsgebied. De concrete uitwerking van het Masterplan in verschillende projecten ziet u op straat, op deze website en in het Infocentrum Stationsgebied.

Lees hier ook de samenvatting van het Masterplan.