Plannen Jaarbeursplein online

28 Maart 2013

Een fantastische plek voor reis, werk en verblijf, in het hart van de stad – dat wordt het Jaarbeursplein. Het krijgt de komende jaren een compleet nieuw gezicht. Hoe dat eruit gaat zien, begint steeds concreter te worden.

De concept plannen zijn woensdag 27 maart gepresenteerd tijdens een informatieavond. Bekijk hier de gepresenteerde plannen:

Reageren kan tot en met 10 april aanstaande via deze link. In de periode hierna worden alle reacties gebundeld en bekeken of en hoe de suggesties verwerkt kunnen worden in de definitieve producten. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting is dit voor de zomer.