Croese-bos-laan. Volgende halte bomenplanters: Jaarbeursplein

28 November 2018

Deze week wordt de Croeselaan, tussen Jaarbeursplein en Van Zijstweg, volgezet met bomen. Van laan naar boslaan.

Voor het eind van het jaar komen ook de bomen op en rond het Jaarbeursplein.