Start werkzaamheden in en rond de singel

wandelpad en steiger catharijnesingel

5 Januari 2022

In de week van 10 januari 2022 starten werkzaamheden in en rond de singel op het stuk tussen Karel V en de Bartholomeusbrug. We gaan in het water aan de kant van de Catharijnesingel de houten beschoeiing en de dekplanken van de aanlegsteiger vervangen. Aan de andere kant, voor het Geertebolwerk, leggen we een nieuwe kanosteiger en zitvlonder aan en verlengen we de bestaande steiger. Dat zijn de laatste werkzaamheden die nog bij het terugbrengen van het water in de singel horen. Op de Catharijnesingel gaan we ter hoogte van de Bartholomeusbrug verder met rioolwerkzaamheden als voorbereiding op de definitieve herinrichting.

Werkzaamheden en planning

In het water aan de kant van de Catharijnesingel
In de week van maandag 10 januari 2022 start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. Er moeten drie bomen in het talud gekapt worden; hier is een velvergunning voor afgegeven. Ook wordt beplanting verwijderd en een treurwilg gesnoeid. Na afronding van de werkzaamheden worden drie bomen teruggeplant. Er wordt ongeveer 130 meter beschoeiing vervangen evenals de dekplanken van de aanlegsteiger. De aannemer werkt vanaf het water en is hier ongeveer 4-8 weken bezig.

In het water voor het Geertebolwerk
Aansluitend, van maart tot mei, gaat de aannemer aan de slag met de steigers; dit gebeurt ook vanaf het water. Er komt een nieuwe kanosteiger en een zitvlonder in het talud met een raamwerk van staal en duurzame houten bekleding. De huidige steiger wordt ongeveer 10 meter verlengd en sluit dan aan op de wandelpaden in het park. De doorvaart voor boten blijft gegarandeerd.

Catharijnesingel
Aan de Catharijnesingel gaan we verder met de werkzaamheden aan het riool ter voorbereiding op de definitieve herinrichting. Vanaf maandag 10 januari starten de werkzaamheden aan het riool op en rond het kruispunt bij de Bartholomeusbrug. Er komen afzettingen op de weg maar het verkeer kan gewoon doorrijden in deze fase. Wel gaan de verkeerslichten op het kruispunt Catharijnesingel-Bartholomeusbrug uit. Deze komen in de nieuwe situatie niet meer terug. De Nicolaas Beetsstraat wordt voor een aantal maanden afgesloten.

Meer informatie op: CU2030.nl/catharijnesingel.