Tatatata: nieuw plan Knoopcomplex

19 Mei 2022

Aan de westkant van Utrecht Centraal, bij rijkskantoor De Knoop, komen straks drie nieuwe gebouwen: de Knoop 2a en 2b en de Knoop 3. Samen vormen ze het Knoopcomplex. De gemeente Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf hebben voor het complex een nieuw stedenbouwkundig plan (PDF) gemaakt. U kunt tot 6 juni op dit plan reageren. Ook organiseren we een inloopbijeenkomst.

Wat is het Knoopcomplex?

Het complex bestaat straks uit vier gebouwen waarin je kunt werken, wonen en ontmoeten. De nieuwe torens worden maximaal 90 meter hoog en krijgen alle drie een eigen identiteit. Er komen circa 70 tot 100 woningen voor het middenhuursegment en er komen minimaal 3000 plekken bij in de fietsenstalling. Het Knoopplein wordt uitgebreid en hier komen de ingangen van de torens, groene rustplekken, kleine winkeltjes, horeca en een stadslobby. De stadslobby wordt een ontmoetingsplek voor iedereen.

Nieuw plan

In 2014 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Knoop-locatie vast. Dit ging om vier gebouwen. Het eerste gebouw, rijkskantoor De Knoop, is in 2018 opgeleverd. Voor de overige drie gebouwen is nu een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit was nodig omdat de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf andere inzichten hebben gekregen over bouwen in de stad namelijk:

  • Open en levendige gevels op straatniveau
  • Er komt een stadslobby waar iedereen elkaar kan ontmoeten
  • Focus op groen
  • Nadruk op duurzaam bouwen
  • Kunst wordt een onderdeel van de binnen- als buitenruimte

Meer lezen kan hier.

Benieuwd naar uw reactie

Het college van B en W heeft het stedenbouwkundig plan vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat iedereen kan reageren op de verschillen. U kunt tot en met maandag 6 juni uw reactie geven via knoop@utrecht.nl. Hierna  verzamelen we alle reacties in een reactienota. Deze wordt samen met het plan vastgesteld door het college. Daarna wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Uitvoering staat gepland vanaf 2024, oplevering vanaf 2028.

Inloopbijeenkomst 31 mei

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u met de projectleiders van de gemeente Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek gaan over het plan.

Wanneer: dinsdag 31 mei

Hoe laat: 19 uur – 20.30 uur (om 19.30 uur wordt het stedenbouwkundig plan gepresenteerd)

Locatie:  Stadskantoor Utrecht, ruimte links naar infocentrum CU2030 in de hal

Aanmelden is fijn, dan weten we hoeveel mensen ongeveer komen. Dit kan via een mailtje naar knoop@utrecht.nl.