Start uitwerking plannen 'fase 2' Stationsgebied

6 December 2013

Afgelopen woensdag 4 december heeft de gemeente Utrecht een perspectief gepresenteerd voor het gebied rondom het Westplein en het Jaarbeursterrein: de zgn. 'fase 2' van het Stationsgebied.

Hierbij waren direct betrokkenen aanwezig, zoals vertegenwoordigers van de bedrijven die in dit gebied hun kantoor hebben of krijgen, maar ook bewoners van de Croeselaan en Lombok, wijkraadsleden en andere belangengroepen. De gemeente wil op deze manier belanghebbenden betrekken bij het maken van een structuurvisie voor dit gebied. Nadat er een structuurvisie is, kan de herontwikkeling namelijk pas echt starten. In de structuurvisie komt o.a. te staan hoe de verhouding tussen wonen, werken en leisure wordt, hoe de plannen gefinancierd worden en hoe het verkeer wordt afgehandeld.

De centrale vraag voor de middag was of de betrokkenen een verbintenis aan wilden gaan om mee te denken over het gepresenteerde perspectief, ook al zijn er misschien bezwaren. In subsessies werd de vraag besproken wat er nodig is voor samenwerking, vertrouwen en toewijding. Zie hieronder een filmpje met een impressie van de startbijeenkomst. En bekijk hier de presentatie die projectdirecteur van het Stationsgebied, Albert Hutschemaekers, heeft gegeven.

De resultaten van de middag worden gebruikt voor een plan van aanpak. Het plan van aanpak waarin dit wordt uitgewerkt wordt in januari aan de deelnemers voorgelegd; hierna wordt het vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders. Als het college instemt start hierna het traject om de structuurvisie op te stellen. Hierbij worden verschillende manieren betrokkenen en geïnteresseerden gevraagd mee te denken en input te leveren. Naar verwachting is er dan eind 2014 een door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie.