Partners Stationsgebied Utrecht delen ervaringen in samenwerking

24 April 2015

Tussen droom en daad’, een boek over de ontwikkelingen en samenwerking tussen de partners ‘in het Utrechtse Stationsgebied, werd op donderdag 23 april gepresenteerd. Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het boek blijkt dat de samenwerking tussen de partners goed is en worden mogelijkheden benoemd om meerwaarde te creëren.

Twee jaar geleden startte dr. Ton Baetens van bureau Emma communicatie – in opdracht van de gemeentelijke Projectorganisatie Stationsgebied en in samenwerking met de publieke en private partners - een onderzoek.
Het nu verschenen boek “Tussen droom en daad” bevat interviews, analyses en achtergrondtheorie over de ontwikkelingen en de samenwerking tussen de partners in het Stationsgebied Utrecht. De heer Baetens heeft een vergelijkbaar onderzoek eerder verricht voor de Noord/Zuidlijn.

Terugblik

Op eigen initiatief besloten de partners anderhalf jaar geleden, op dat moment halverwege de geplande projecten, tot een terugblik om te onderzoeken of en waar het beter kan. Baetens onderzocht de relaties, verbanden en consequenties. Hij deed dit door bestudering van de bestuurlijke besluitvorming, literatuurstudie en diepte-interviews met een aantal sleutelfiguren. Bijzonder aan het Utrechtse Stationsgebied is de interactie tussen de vele spelers met hun eigen achterban, doelgroepen, belangen en verantwoordingslijnen. Deze interactie zorgt voor een uiterst complex samenspel.

Aanbevelingen

In de periode tussen interviews en publicatie zijn tussentijdse aanbevelingen overgenomen. De afgelopen periode is extra ingezet op omgevingsmanagement en communicatie. Onder andere door het organiseren van omgevingsbewustzijn trainingen voor projectleiders en het meer tonen van geboekte resultaten, de voortgang en tussentijdse mijlpalen. Daarnaast is actiever ingezet op social media (zo is Facebook als extra communicatiekanaal toegevoegd).

De aanpak van het Utrechtse Stationsgebied is de grootste en meest ingrijpende publiek private binnenstedelijke samenwerkingsoperatie van Nederland, met verschillende initiatiefnemers, verschillende belangen en grote verschillen in urgentie. ProRail, NS, Corio, Jaarbeurs, Rabo, BRU (vanaf 2015 Provincie), Projectorganisatie Uithoflijn en de gemeente Utrecht werken daarin samen. 

Lees het boek hier digitaal.

Het boek lezen op papier? Bestel het via: www.sepuitgeverij.nl