Werkzaamheden aan tramperron

8 Juni 2015

Regiotram Utrecht is maandag 8 juni gestart met werkzaamheden bij de eindhalte van de tram op het Jaarbeursplein.

Het gaat om de sloop van het houten perron. Dat was oorspronkelijk bedoeld voor de spitstrams. Omdat deze trams niet meer rijden en het houten perron in een gebrekkige conditie verkeert, is besloten dit te slopen. Gelijkertijd worden er langs het spoor nieuwe hekken geplaatst. Het terrein dat vrij komt onder het houten perron zal worden betegeld.

Het werk wordt vanaf 8 juni a.s. overdag uitgevoerd tussen 7.00-19.00 uur. De verwachting is dat het tien werkdagen duurt.

Tijdelijke wegafsluiting en omleiding
In verband met veiligheid en om voldoende werkruimte te maken, zal de weg direct langs het houten perron worden afgesloten voor al het verkeer. Deze wegafsluiting is tijdelijk en alleen op de momenten dat gewerkt wordt; de weg wordt dus weer geopend telkens tussen 19.00-7.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid langs het NH Hotel.

De Kiss & Ride parkeerplaatsen bij het houten perron zijn tijdelijk niet beschikbaar. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de Kiss & Ride-strook bij het NH Hotel. Daar zijn ook de tijdelijke parkeerplaatsen van AutoDate (Greenwheels) en de invalideparkeerplaatsen.