Bouw De Knoop van start

16 Juni 2016

De voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan wordt Rijkskantoor De Knoop. De voorbereidende sloopwerkzaamheden aan De Knoop zijn bijna klaar en op 13 juni is de eerste paal van de nieuwe aanbouw de grond in geschroefd: de palen gaan trillingsvrij en geluidsarm de grond in.

Het schroeven van de palen duurt ongeveer vijf weken, hierna wordt de fundering voor de nieuwe aanbouw gemaakt. Er komt deze zomer ook een torenkraan in het Stationsgebied bij; de kraan voor De Knoop wordt 67 meter hoog.   

De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt is zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Het casco, van de voormalige Knoopkazerne, dat nu goed zichtbaar is, wordt getransformeerd tot rijkskantoor en er komt een aanbouw met vergadercentrum. Een atrium fungeert als verbinding tussen het vergadercentrum en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte wordt ingericht met ‘het Knoopplein’ en met een tijdelijk paviljoen.