Huiswerk Noordgebouw ingeleverd

26 September 2016

De gemeente Utrecht heeft een volgende stap gezet in de beantwoording van het beroep op het bestemmingsplan van het Noordgebouw. Bewoners van het appartementencomplex Gildeveste, tegenover het toekomstige gebouw, hebben beroep op het bestemmingsplan ingediend. Zij zien het hoogteaccent liever meer richting Utrecht Centraal. Afgelopen zomer deed de Raad van State al een tussenuitspraak. Zij vroeg toen de gemeente Utrecht om het bestemmingsplan aan te passen óf uitgebreider te motiveren waarom het Noordgebouw op de hoek bij het Smakkelaarsveld een 'hoogteaccent' krijgt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen tijd alle scenario’s zorgvuldig afgewogen. Uiteindelijk heeft zij de keuze gemaakt het bestemmingsplan niet aan te passen, maar uitgebreider te motiveren waarom het Noordgebouw zijn huidige vorm moet behouden. Wethouder Everhardt, Stationsgebied, heeft deze keuze in een gesprek met de bewoners toegelicht.

Het huiswerk
Het college kiest voor een gebouw dat kwaliteit biedt aan de stad en recht doet aan de hoogstedelijke omgeving die vanaf het masterplan voor dit gebied is bepaald. De basishoogte van het Noordgebouw blijft 25 meter en op de hoek met het Smakkelaarsveld blijft een hoogteaccent van 38 meter. Ter vergelijking: het Stadskantoor is 90 meter hoog en TivoliVredenburg 45 meter.

Het hoogteaccent op deze plek heeft volgens het college een duidelijke meerwaarde in een goede oriëntatie voor mensen die vanuit de stad naar het station wandelen of fietsen. Bovendien heeft Het Platform, het gebouw aan de andere kant van het station, voorheen Zuidgebouw, een zelfde soort opbouw: laag bij Utrecht Centraal en hoger op de hoeken.

Lees hier de uitgebreide motivering die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het college heeft de raad gevraagd met deze motivering in te stemmen zodat deze naar de Raad van State gestuurd kan worden.

Tussenuitspraak
Aan beide kanten van het nieuwe Stationsplein komen gebouwen: het Noordgebouw en Het Platform (Zuidgebouw). De Raad van State heeft eind juli 'tussenuitspraken' gedaan op de beroepen die zijn ingediend tegen de bestemmingsplannen "Noordgebouw, Stationsgebied" en "Zuidgebouw, Stationsgebied". Een tussenuitspraak betekent eigenlijk; ‘we geven u nog wat huiswerk mee’. Dit betekent dat er gebreken zijn geconstateerd in de besluiten tot vaststelling van beide bestemmingsplannen en dat de gemeente de gelegenheid werdgeboden deze gebreken te herstellen.

Nadat op 20 september de beroepen op het bestemmingsplan voor Noordgebouw en Het Platform werden ingetrokken door Hoog Catharijne werd het bestemmingsplan voor Het Platform onherroepelijk.