Raadsinformatiebijeenkomst Beurskwartier en Lombokplein: donderdag 7 september

7 September 2017

Op donderdagavond 7 september, van 19.30 tot 22.30 uur, organiseert de gemeenteraad een informatiebijeenkomst over de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in het Stadskantoor.

Doel bijeenkomst
Het college heeft een omgevingsvisie vastgesteld voor een gebied ten westen van station Utrecht Centraal: het toekomstige Beurskwartier en Lombokplein. Wanneer de gemeenteraad de visie vaststelt, wordt het mogelijk om het centrum van Utrecht uit te breiden. Het nieuwe centrumgebied wordt gezond en duurzaam, en biedt ruimte voor 3.500 woningen in een hoge dichtheid. De raad vindt het belangrijk te horen wat inwoners van Utrecht, andere belanghebbenden en deskundigen van de plannen vinden en heeft daarom deze bijeenkomst georganiseerd op 7 september.

Programma
De bijeenkomst start om 19.30 uur. Eerst geven enkele onafhankelijk deskundigen hun kijk op de omgevingsvisie. Vanaf 21.00 uur kunnen inwoners van Utrecht en belanghebbenden een reactie geven.

Aanmelden
Wilt u reageren op de visie, meldt u zich dan aan als meeprater. U kunt zich tot uiterlijk 6 september 9.00 uur via het aanmeldformulier aanmelden als meeprater. Wilt u alleen meeluisteren, dan is aanmelden niet nodig.

Het voorstel van het college aan de raad, en de omgevingsvisie zelf, is na te lezen op www.utrecht.nl/programmarib Boven het programma van de raadsinformatiebijeenkomsten ziet u de knop: “waar vind ik documenten, presentaties en bijdragen meepraters”.