Groen licht voor vernieuwend en duurzaam Beurskwartier / Lombokplein

7 December 2017

De gemeenteraad heeft op 7 december de omgevingsvisie Beurskwartier / Lombokplein en bijhorende milieueffectrapportage (MER) vastgesteld met een beperkt aantal wijzigingen. De plannen zijn veelomvattend. Ze gaan over het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel dat groen, gezond, duurzaam en levendig is, over verkeer, parken en straten. Er komen in het hart van Utrecht zo’n 3500 nieuwe woningen bij in allerlei koop- en huurcategorieën, nieuwe werkplekken, horeca, cultuur, buurtwinkels, een plein aan het water en de Leidse Rijn wordt doorgetrokken en bevaarbaar gemaakt. De Graadt van Roggenweg en het Westplein worden ingericht als een stadsstraat met 2 x 1 rijbaan.

Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied): “De omgevingsvisie Beurskwartier / Lombokplein is het resultaat van een intensieve samenwerking met bewoners en veel verschillende partijen in de stad en daarbuiten. Dit is een uitstekende basis voor een gezonde en vernieuwende ontwikkeling van het centrum van de stad”.

Wijzigingen
De raad heeft een aantal wijzigingen aangebracht. Op het Lombokplein komt meer groen en minder woningen. In het Beurskwartier wordt nog verder onderzoek gedaan of er 31 woningen in het toekomstige park aan de Croeselaan (deels) gehandhaafd kunnen blijven of niet. Ook komt er nog een onderzoek naar een eventuele ongelijkvloerse kruising voor fietsers tussen de Leidseweg en het Westplein.

En nu verder
Met de vaststelling van deze omgevingsvisie wordt een fase afgesloten van planontwikkeling, die in 2015 gestart is op basis van de Toekomstvisie ‘a Healthy Urban Boost’. De planning van de verdere vormgeving is voor het Beurskwartier en het Lombokplein verschillend. Voor het Lombokplein start de uitwerking van de omgevingsvisie in 2018. Het Beurskwartier wordt vanaf 2023 aangepakt. Dan komt de grond van het Jaarbeursterrein beschikbaar voor de gemeente. Wonderwoods en het Amrâthhotel worden voor die tijd gebouwd. Voor het realiseren van het Beurskwartier zal de gemeente een aantal woningen in het plangebied aankopen. De gemeente zal zorgvuldig communiceren met betrokken bewoners en eigenaren.

Betrokken blijven
Veel inwoners en partijen in de stad en daarbuiten hebben een bijdrage aan de plannen geleverd tijdens de stadsgesprekken, door langs te komen in het Stadslab of door een inspraakreactie te sturen. Ook bij de uitwerking van de plannen worden bewoners en partijen betrokken. De participatie zal per deelgebied en per fase een andere vorm krijgen. Meer informatie staat op de website www.utrecht.nl/beurskwartierlombokplein. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen over het Beurskwartier en het Lombokplein kan men zich aanmelden voor een nieuwsbrief: www.utrecht.nl/nieuwsbriefbeurskwartier of www.utrecht.nl/nieuwsbrieflombokplein