Ontwikkeling Jaarbeurspleingebouw stapje dichterbij

10 Mei 2021

Het college geeft het concept van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het Jaarbeurspleingebouw vrij voor consultatie. Het SPvE staat op cu2030.nl/jaarbeurspleingebouw. Vanaf maandag 10 mei tot en met zondag 6 juni kan iedereen via het formulier op deze webpagina zijn reactie geven op dit SPvE.

Het Jaarbeurspleingebouw vormt straks de entree van het westelijk deel van het centrum, aan de jaarbeurszijde van Utrecht Centraal. Op social media, via wijkberichten en de mail is de stad in december 2020 gevraagd om wensen en suggesties voor de onderste lagen van het gebouw te geven. Die zijn voor een groot deel meegenomen bij het maken van het concept-SPvE, waarin de ambities voor het Jaarbeurspleingebouw omschreven staan.

Plan

Bruisend, markant en gezond, dat moet het Jaarbeurspleingebouw worden. Met een breed aanbod van voorzieningen dat veel mensen aantrekt. Van prikkelende, culturele voorziening tot (nacht)horeca. En mogelijk met skatebaan. De onderste lagen van het gebouw zijn voor iedereen toegankelijk. Bovenin het gebouw komen verschillende soorten werkplekken. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat ontmoeten en verbinden centraal in dit gebouw. Een gebouw dat eruit mag springen in de skyline van Utrecht.

Gebouw van en voor de stad

Wethouder Eerenberg, Stationsgebied: “Als we zeggen dat het nieuwe Jaarbeurspleingebouw een gebouw van en voor de stad moet worden, dan menen we dat ook. Daarom hoop ik ook dat de wederom veel Utrechters van zich laten horen, zodat we ook echt een plan van de stad aan de ontwikkelaars kunnen voorleggen”.

De reacties worden beantwoord en leiden mogelijk tot aanpassing van het SPvE, dat aan het eind van dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt ontwikkelaars via een tenderprocedure gevraagd met hun ideeën voor het Jaarbeurspleingebouw te komen. Aan het eind van deze procedure wordt vervolgens de winnende marktpartij gekozen. De planning is dat er eind 2024 gestart kan worden met de bouw.