Bestemmingsplan Hotel en woningen Jaarbeursplein ter inzage t/m 13 april

10 Maart 2017

Op de plek waar nu een parkeerplaats is, aan de Croeselaan en tegenover het Jaarbeursplein, komt straks een gebouw met een hotel en daarboven woningen. Om dit mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan maakt het o.a. mogelijk om op deze locatie te bouwen aan een gebouw van 90 meter hoogte met circa 250 hotelkamers en 300-350 woningen. Dit bestemmingsplan is opgesteld door de gemeente Utrecht en ligt nu ter inzage.

Inloopavond dinsdag 28 maart 2017
De gemeente Utrecht organiseert een inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden op dinsdag 28 maart 2017 in het Infocentrum Stationsgebied in de hal van het Stadskantoor.

Bestemmingsplanprocedure
Het ‘ontwerpbestemmingsplan Hotel en woongebouw Jaarbeursplein’ ligt met ingang van vrijdag 3 maart 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 13 april 2017, ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website (hier zijn ook de onderzoeksrapporten raadpleegbaar). Een papieren versie, inclusief de onderzoeksrapporten, ligt ter inzage bij deBalie Bouwen Wonen en Ondernemen in het Stadskantoor. Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Utrecht. Mondeling indienen kan ook, hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Een zienswijze is niet digitaal of via e-mail in te dienen. Lees hier meer over deze procedure.

Planning werkzaamheden
Naar verwachting starten de werkzaamheden aan het hotel en de woningen in 2018. In 2020 moet het gebouw klaar zijn.