Logeerbomen: eindbestemming Croeselaan

14 Maart 2018

Een strook grond tussen de sporen en de Rabobank heeft tot het najaar 28 bomen te logeren. De Croeselaan, tussen Jaarbeursplein en Van Zijstweg, wordt deze lente en zomer heringericht. Wanneer het in het najaar weer plantseizoen is: komen deze bomen op de Croeselaan te staan. De werkzaamheden aan de Croeselaan beginnen maandag 19 maart.

De bomen stonden op een plek in de stad waar ze weg moesten en om de tijd te overbruggen tot ze op hun nieuwe plek komen, logeren ze even langs de busbaan. Kunnen ze vast wennen aan de buurt en vice versa :-)