Groen en autovrij Beurskwartier

26 Mei 2021

Het Beurskwartier wordt een splinternieuw stadsdeel in het centrum van Utrecht. De levendige groene wijk op loopafstand van Utrecht Centraal wordt autovrij, richt zich met name op bewoners die houden van stedelijk leven en die de voorkeur geven aan lopen, fietsen, OV en deelautogebruik ten opzichte van autobezit. Het hoogstedelijke gebied krijgt grote en kleine publiekstrekkers, twee groene parken en iconische hoogbouw. In het bestemmingsplan, dat woensdag 26 mei ter vaststelling naar de raad is gestuurd, wordt geregeld dat deze functies er kunnen komen.

Kansen voor wonen
Er komen circa 3.000 woningen, waarvan minimaal 35% sociale huurwoningen en 25% woningen in het middensegment.  Het toekomstige Beurskwartier biedt veel mensen een kans om in het centrum van Utrecht te gaan wonen, ongeacht inkomen of gezinssamenstelling. De verschillende typen woningen worden gespreid over de bouwblokken in een mix van koop- en huurwoningen. Er komt in de gebouwen naast plek om te wonen ook ruimte om te werken en te recreëren. De plinten op de begane grond bieden mooie mogelijkheden voor creatieve invullingen en voor bijvoorbeeld kleine, lokale bedrijven. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen, zoals een basisschool.

Een blokje om het Beurskwartier
Om kennis te maken met het toekomstige Beurskwartier is een podcast gemaakt die langs zes plekken in het gebied voert. Op deze plekken staan infoborden die de weg wijzen. De borden en de podcast geven informatie over verleden, heden en toekomst van het Beurskwartier en nodigen iedereen uit om mee te doen met de online-bijeenkomsten over het Stedenbouwkundig Plan. Vanaf eind mei is hierover meer info te vinden op deze website.

De Foreest
Wanneer de raad het bestemmingsplan vaststelt, wordt de sloop/transformatie van de panden aan de Croeselaan e.o. verankerd. Daarmee komt er duidelijkheid voor huidige eigenaren en huurders over de toekomst van hun panden en woningen. Voor de huidige huurders van sociale en middeldure huurwoningen aan de Croeselaan is aan de overkant nieuwbouw gepland waar zij naar toe kunnen verhuizen. Die locatie heet De Foreest.

“Ik besef heel goed dat de sloop en transformatie van de panden in het toekomstig Beurskwartier een enorme impact heeft op de huidige bewoners. We hebben daar als gemeente ook echt de verantwoordelijkheid om bewoners te helpen bij dit proces. Daarmee gaan we ook niet over een nacht ijs, maar dat pakken we zorgvuldig aan. Er worden individuele gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen wat de woonwensen van deze bewoners zijn en is er ook een vast aanspreekpunt waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen”, aldus wethouder Eerenberg, Stationsgebied.

Sociaal Afsprakenkader Beurskwartier

Daarnaast heeft het college van b en w een Sociaal Afsprakenkader Beurskwartier (SAK) vastgesteld. Hierin staat informatie over de afspraken, regelingen en mogelijkheden die gelden voor de huidige eigenaren en huurders van woningen. Denk aan de peildatum, voorrang in De Foreest en het Beurskwartier en eventuele financiële vergoedingen. Het SAK treedt in werking bij vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Het vervolg: Stedenbouwkundig Plan
In het Stedenbouwkundig Plan dat momenteel wordt voorbereid, wordt verder uitgewerkt waar en hoe de verschillende functies in het Beurskwartier komen. Ook de hoge ambities op onder andere het gebied van energie en circulariteit worden hierin uitgewerkt. Bewoners en andere belanghebbenden worden bij het opstellen het Stedenbouwkundig Plan betrokken. Voor De Foreest wordt een apart Stedenbouwkundig Plan gemaakt in samenspraak met de toekomstige bewoners.