Stadsbioscoop De Kade: start inspraak

27 Mei 2015

Een stadsbioscoop op het Paardenveld, aan de rand van de historische binnenstad, dat is het plan van een groep initiatiefnemers, verenigd in De Kade Utrecht BV. De Kade wordt meer dan een bioscoop: het wordt een ‘huis’ voor filmmakers en filmliefhebbers, een centrum voor beeldcultuur. Hoe het gebouw en zijn omgeving er uit komen te zien staat in het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE).  Het plan is samen met het te wijzigen bestemmingsplan en de bouwaanvraag vrijgegeven voor inspraak.

Start inspraak Stadsbioscoop De Kade

Het plan van ‘De Kade Utrecht BV’ om bij parkeergarage Paardenveld een Stadsbioscoop te vestigen, is verwerkt tot een concept Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE).  Het gaat om nieuwbouw voor en op de garage en herontwikkeling van de onderste bouwlaag. Het plan laat zien dat De Kade méér wordt dan een bioscoop: het wordt een ‘huis’ voor filmmakers en filmliefhebbers, een centrum voor beeldcultuur. Dit kan door samenwerking van de ondernemers met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het Nederlands Filmfestival (NFF). In dit ‘huis’ komt een bioscoop met 7 zalen voor kwaliteitsfilms, studio’s voor het Nederlands Filmfestival, onderwijsruimte voor de HKU, horeca met terras en de parkeergarage.

Markant gebouw aan parkje

Het ontwerp van het gebouw is sinds de lancering van het eerste concept medio 2014 verder uitgewerkt en verbeterd: architectuur, materiaal- en kleurgebruik zorgen voor een markante en tegelijk rustige uitstraling; het innovatieve ontwerp is passend bij het toekomstige multifunctionele gebruik van het gebouw. De Kade komt aan een openbaar, groen parkje te liggen, met voet- en fietspaden en directe toegang tot het water van de herstelde Catharijnesingel.

Het College heeft het Plan van Eisen voor het gebouw en het Functioneel Ontwerp voor de openbare ruimte vrijgegeven voor inspraak. Tegelijk zijn ook het te wijzigen bestemmingsplan en de bouwaanvraag van de initiatiefnemers – voor het aanvragen van de omgevingsvergunning - ter inzage gelegd. Al deze plannen zijn vanaf 5 juni tot en met 16 juli 2015 in te zien via http://www.utrecht.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘ontwerpbestemmingsplan’. Daar kunt u ook lezen hoe er een eventuele zienswijze ingediend kan worden. Wilt u niet wachten tot 5 juni? Dan is het SPvE hier alvast te downloaden, evenals de onderbouwing van nut en noodzaak van De Kade. Lees ook het wijkbericht. en de brief aan de raadscommissie.

Zodra het gewijzigde bestemmingsplan door de Raad is vastgesteld – naar verwachting najaar 2015 – en de omgevingsvergunning is toegewezen, start de initiatiefnemer met de bouw. De ingeschatte bouwtijd is ruim een jaar.