Bomen snoeien langs de Catharijnesingel

9 Maart 2018

Ter voorbereiding op de kap van bomen voor de aanleg van het nieuwe deel van de singel, worden vrijdag 9 maart 30 bomen gesnoeid. Dit doen we om ervoor te zorgen dat deze bomen onaantrekkelijk worden voor vogels om in te nestelen.

Het gaat om bomen die op de plek staan waar straks het water stroomt. In april staat de kap van deze bomen gepland. Mochten er tegen die tijd toch vogels in deze bomen nestelen, dan stellen we de kap uit tot het nest leeg is. Het kappen van de bomen is ook afhankelijk van de vergunningprocedure die nu nog loopt. Op het kaartje zijn deze bomen met een rode stip aangegeven. Er zijn ook bomen die op de plek van het toekomstig water staan, die niet gekapt worden, maar in het najaar worden verplant. Deze worden nu niet gesnoeid.

Start sloop in de zomer
De aannemer van de sloopwerkzaamheden gaat dit voorjaar starten met de inrichting van het werkterrein. De komende tijd wordt er nog een omgevingsvergunning aangevraagd. In augustus start de aannemer met de sloop van de bestaande constructies. Daarna volgt het terugbrengen van het water en de herinrichting van de kades en het groen. Als alles volgens planning verloopt, is rond de zomer van 2020 het hele werk afgerond en kun je een rondje om de binnenstad varen.