Route door Van Sijpesteijntunnel verandert nog één keer

3 September 2012

Bij de Van Sijpesteijntunnel wordt sinds dit voorjaar een betonnen overspanning over het voet- en fietspad gebouwd. Op de inmiddels gebouwde overspanning komt het nieuwe spoor 1 te liggen.

Samenhangend met de bouw van de overspanning is het voet- en fietspad door de tunnel gedeeltelijk verlaagd. Door het verlagen van het voet- en fietspad blijft er voldoende ruimte over boven de hoofden van alle mensen die dagelijks gebruik maken van de tunnel.

Vanaf dinsdag 4 september wordt de ligging van het voet- en fietspad van de Van Sijpesteijntunnel nog één keer aangepast. Gezien vanuit de binnenstad wordt het pad naar links opgeschoven. Afgelopen voorjaar was dit ook zo, daarna konden mensen weer een periode min of meer recht door de tunnel gaan.

Het voet- en fietspad wordt o.a. verlegd om het definitieve fietspad te kunnen asfalteren. De verwachting is dat de werkzaamheden rondom het voet- en fietspad nu nog vier weken duren en dat daarna iedereen weer van de definitieve, verlaagde, route gebruik kan maken.

Om het bouwterrein heen

De Van Sijpesteijntunnel maakt onderdeel uit van één van de drukste voet- en fietsroutes van de stad. Om de vele voetgangers en fietsers niet al te veel te hinderen, is de route nooit afgesloten, maar zijn mensen in de tunnel steeds om het bouwterrein heen geleid via een tijdelijk voet- en fietspad.

Bredere perrons

Onderdeel van de bouw van het nieuwe Centraal Station is het opschuiven van de sporen 1 tot en met 3 (de ‘buurtsporen’) richting de centrumkant. Op deze manier ontstaat er ruimte om de smalle perrons langs de sporen te verbreden. Het project is in november 2011 gestart met de bouw van het eerste spoor, een nieuw spoor dat als het ware naast het huidige spoor 1 wordt gebouwd.