Spoor 1 buiten gebruik van 6 oktober 2012 tot 5 juli 2013

3 Oktober 2012

Vanaf zaterdag 6 oktober is spoor 1 buiten gebruik.

De meeste treinen die nu nog op spoor 1 aankomen en vertrekken, verhuizen naar de sporen 2 en 3. Achter de bouwhekken die langs spoor 1 worden geplaatst, breekt ProRail de oude perronkap en het oude spoor 1 af, vervolgens wordt het eerste perron vernieuwd en verbreed.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van de verbouwing van Utrecht Centraal. De twee perrons langs de sporen 1 tot en met 4, de zogenaamde ‘buurtsporen’ zijn behoorlijk krap. ProRail vernieuwt en verbreedt deze perrons. Dit gebeurt in de richting van de binnenstad. De werkzaamheden zijn gestart in november 2011, met de bouw van een nieuw spoor 1. Dit nieuwe spoor 1 is inmiddels goed zichtbaar.

Vanaf zaterdag 6 oktober is spoor 1 buiten gebruik. Een deel van het perron wordt afgezet met hekken. Achter die hekken breekt ProRail de oude perronkap en het oude spoor 1 af, vervolgens wordt het eerste perron voor de helft vernieuwd en verbreed. Het eerste perron wordt uiteindelijk negen meter breed, vier meter meer dan nu. Het perron krijgt een nieuwe overkapping, een nieuwe trap aan de noordkant en een nieuwe trap tussen het perron en de stationshal. Ondertussen werkt ProRail ook nog door aan het nieuwe spoor 1. De planning is dat in juli 2013 het nieuwe spoor 1 in dienst gaat. Dan schuift het werk op naar het perron langs spoor 2 en zo verder, tot medio 2014 de eerste twee perrons van de ‘ buurtsporen’ geheel vernieuwd en verbreed zijn.

Stationsplein oost

Tegelijkertijd wordt in de hoek bij de vaste trap en de opgaande roltrap gewerkt aan de fundering van het nieuwe Stationsplein oost; de nieuwe ingang van de OV-terminal aan de kant van het centrum. Dit plein komt deels boven spoor 1 en 2. Op de plek waar tot voor kort de neergaande roltrap en de kleine in- en uitgang van de Middentunnel in gebruik waren, vinden nu fundatiewerkzaamheden voor Stationsplein oost plaats. Er worden funderingspalen in de grond gedraaid, daaróp komen betonnen blokken en dáár weer bovenop kolommen waarop later Stationsplein oost komt te rusten.