Jaarbeurshallen- en terrein

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

vanaf 2024


Jaarbeursterrein: van hallencomplex tot stadswijk

Het gebied van Jaarbeurs Utrecht gaat veranderen. Jaarbeurs heeft in december 2019 haar Masterplan Nieuwe Jaarbeurs gepresenteerd. Dit is een plan om de bestaande Jaarbeurshallen te vernieuwen, maar ook om de parkeerterreinen om te bouwen tot een stedelijk gebied met woningen en kantoren. De bedoeling is dat het een nieuw levendige en stedelijke wijk wordt die aansluit bij het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone.

Als gevolg van de Coronapandemie houdt Jaarbeurs de ontwikkelplannen in de zomer van 2021 tegen het licht. De ambities blijven hetzelfde, maar Jaarbeurs wil met de gemeente werken aan een faserings- en investeringsstrategie. Dat wil zeggen dat Jaarbeurs kijkt of de ambities gefaseerd waargemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door delen van het Beurskwartier, bepaalde hallen, eerst te herontwikkelen en daarna pas de rest van het gebied aan te pakken. Ook bekijkt Jaarbeurs de financiering van deze ontwikkeling opnieuw.

Het Masterplan Nieuwe Jaarbeurs sluit goed aan op de ontwikkelingen in de stad. De gemeente wil dan ook samen met Jaarbeurs zoeken naar de mogelijkheden om de plannen tot ontwikkeling te brengen. Na de zomer van 2021 bepalen Jaarbeurs en gemeente Utrecht de te zetten stappen. En ook hoe bewoners, ondernemers, sporters en organisaties weer betrokken worden bij het vervolg van het participatieproces om tot een omgevingsvisie te komen.

Waar is het?

Omgevingsvisie Jaarbeurs gaat over het terrein voor de toekomstige Jaarbeurshallen (Beurskwartier 2), maar ook over het huidige parkeerterrein aan de westzijde van het Merwedekanaal (Beurskwartier 3) en de huidige hallen 2 t/m 5 achter de Graadt van Roggenweg (Beurskwartier 4).

De plannen voor het Beurskwartier deel 1, tussen Croeselaan en Jaarbeurshallen, staan in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein.

De ontwikkeling Jaarbeurs wordt ongeveer begrensd door het parkeerterrein P3 waar de woonbuurt Beurskwartier wordt ontwikkeld, de kantoren aan de Graadt van Roggenweg, de Van Zijstweg en de Overste den Oudenlaan. Het omvat de huidige Jaarbeurshallen, de parkeerterreinen P2, P4 en P6 aan de overzijde van het Merwedekanaal, de oevers van het kanaal en de Casinolocatie. In totaal is het gebied meer dan 20 hectare groot

Beurskwartier 1

De herontwikkeling door gemeente aan de oostzijde van het gebied, tussen Croeselaan en de Jaarbeurshallen.

Beurskwartier 2

De locatie van een deel van de huidige en toekomstige Jaarbeurshallen, in het hart van het Beurskwartier waar een deel van de hallen plaats gaat maken voor andere bestemmingen.

Beurskwartier 3

De nieuwe woonbuurt aan de westzijde van het Merwedekanaal (voorheen ook aangeduid als MWKZ 3, in Masterplan duidt Jaarbeurs dit aan als Jaarbeursdistrict West). Deze ontwikkellocatie maakt deel uit van de wijk Zuid-West. De andere drie locaties vallen onder Centrum.

Beurskwartier 4

De noordzijde van het plangebied, waar de hallen mogelijk plaats maken voor een culturele bestemming (in Masterplan wordt dit door Jaarbeurs aangeduid als Jaarbeursdistrict Noord).

De Omgevingsvisie Jaarbeurs gaat over de ontwikkellocaties Beurskwartier 2, 3 en 4.

Waarom een omgevingsvisie?

De gemeente heeft in 2017 samen met de stad een omgevingsvisie opgesteld voor het Beurskwartier. Het Jaarbeursterrein ligt in het toekomstige Beurskwartier. Maar bij het opstellen van die omgevingsvisie was er alleen een plan voor vernieuwing van de Jaarbeurshallen. Met het Masterplan Nieuwe Jaarbeurs heeft Jaarbeurs de wens uitgesproken om (weer) meer onderdeel van de stad te worden en het beurs- event- en congrescentrum met omliggende parkeerplaatsen te transformeren naar een gemengd en levendig centrumgebied.

Dit zijn ingrijpende veranderingen. De gemeente maakt daarom een omgevingsvisie om te zorgen dat het aansluit bij de wensen van de stad en dat de omgeving meedenkt over de veranderingen.

Participatie

Er zijn verschillende mensen met wie we, als gemeente Utrecht, in gesprek zijn gegaan over dit onderdeel van het Stationsgebied Utrecht. Zoals woonbootbewoners, gebruikers van het Merwedekanaal en organisaties rondom Jaarbeurs. Maar ook bewoners, organisaties en ondernemers uit omliggende wijken, sportverenigingen en bezoekers van het gebied hebben meegedacht over de plannen.

Wil je meer weten over Beurskwartier? Kijk dan op utrecht.nl/Beurskwartier of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheden

Nog niet gestart. Gepland vanaf 2024.