Gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren

Projectomschrijving

We hebben een nieuw TivoliVredenburg, een nieuw Hoog Catharijne en een nieuw Vredenburgplein. Stuk voor stuk ontmoetingsplekken voor inwoners en bezoekers van onze stad. Maar de straten rond deze gebouwen en het plein,  de Hollandse en Vlaamse Toren, worden nu in de avonduren als verlaten en sociaal onveilig ervaren. De gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne) en de omwonenden willen samen het gebied rond TivoliVredenburg aantrekkelijker en levendiger maken. We gaan de straten met elkaar verbinden, de open uitstraling van TivoliVredenburg en Hoog Catharijne doortrekken naar de buitenruimte en de openbare ruimte aantrekkelijker inrichten.

Aanleiding

Naast de wens van bovengenoemde partijen om het gebied aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn er twee aanleidingen voor de gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren.

 • Het rapport Gehrels uit 2016 (‘Ruimte voor TivoliVredenburg’) adviseerde de binnenwereld en buitenwereld met elkaar te verbinden en het gebouw meer open te maken op de begane grond. Dit is overgenomen door het college en goedgekeurd door de raad. In het nieuwe adviesrapport uit 2020 (‘TivoliVredenburg voor iedereen’) hebben ze dit opnieuw benadrukt.
 • Raadsmotie 59 (29-6-2017) gaf een duidelijke boodschap af: maak levendige straten van de Vlaamse en Hollandse Toren en verminder de fietsenoverlast.

Om welke straten gaat het?

Het gaat om:

 • De Hollandse Toren; het stuk tussen TivoliVredenburg en Hoog Catharijne dat ook de 24-uurs route van stad naar trein is;
 • De Vlaamse Toren: de straat tussen het Vredenburgplein en de Vredenburg waar nu veel fietsen worden geparkeerd;
 • De Vredenburgkade: het gebied tussen de singel en TivoliVredenburg;
 • Vredenburg: het voetpad aan de voorkant van het muziekcentrum.

Deze straten verbinden Hoog Catharijne, TivoliVredenburg, Wijk C en het Vredenburgplein. TivoliVredenburg en Hoog Catharijne trekken cultuur-en muziekliefhebbers en winkelend publiek uit Utrecht en de rest van Nederland aan. Daarnaast is de markt op drie dagen in de week een veel bezochte ‘buurman’ in het gebied.

Wat is het idee?

Er is een ambitiedocument opgesteld waarin alle partijen hun wensen voor de gebiedsaanpak hebben gebundeld. Hierin spreken we van de ‘FAME’-straten:

 • In de ‘FOOD Street’ (Vredenburgkade) kunnen bewoners en bezoekers van Utrecht genieten van een hapje en drankje met uitzicht op de singel.
 • In de ‘ART Street’ (Hollandse Toren) komt een muurschildering en we onderzoeken of we (Utrechtse) kunstenaars en instellingen hier een plek kunnen geven.
 • In de ‘MUSIC Street’, waar nu de artiesteningang is, komt meer groen in plaats van fietsen.
 • In de ’ENERGY Street’, met het drukste fietspad van Nederland, communiceren we het culturele aanbod.

Werkzaamheden

De gebiedsaanpak bestaat uit vier delen, en wordt in fases uitgevoerd.

 1. Maken van een extra entree van muziekcentrum TivoliVredenburg op de hoek van het Vredenburgplein met Hollandse/Vlaamse Toren.
 2. De zichtbaarheid van TivoliVredenburg verbeteren door middel van verlichting en naamgeving.
 3. Herinrichting openbare ruimte: meer voor groen & aandacht voor duurzaamheid, verlichting & aanpak van het fietsparkeren.
 4. Verlevendigen plint Hoog Catharijne.

In juli 2021 is een muurschildering van grafisch vormgever Hansje van Halem op de gevel van TivoliVredenburg aangebracht door de Strakke Hand. Meer informatie hierover op kunstindeopenbareruimte-utrecht.nl. Deze muurschildering is bedoeld om de Hollandse Toren meer kleur te geven.

Planning

 • Juni 2021: uitgangspunten voor herinrichting openbare ruimte zijn gedeeld met direct omwonenden 
 • Juli 2021: raad heeft ingestemd met financiering voor de verbouwing bij TivoliVredenburg
 • Juli 2021: de muurschildering naar een ontwerp van Hansje van Halem is aangebracht in de Hollandse Toren
 • Januari/februari 2022: reactiemogelijkheid op het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp openbare ruimte
 • April 2022: vaststellen Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp openbare ruimte (PDF) door het college van B&W. Omwonenden ontvingen een wijkbericht (PDF) met een toelichting op de binnengekomen reacties
 • Voorjaar 2022 – voorjaar 2023: opstellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp openbare ruimte
 • Medio 2022: verlevendigen plinten Hoog Catharijne
 • Voorjaar 2023: verbouwing TivoliVredenburg
 • Zomer/najaar 2023: uitvoering herinrichting openbare ruimte