Vredenburgknoop

Projectomschrijving

Status project

in gebruik

Opgeleverd

voorjaar 2016


Daar waar de Leidsche Rijn en de Catharijnesingel straks samenkomen is een nieuw stelsel van bruggen gebouwd: de Vredenburgknoop.

Het Vredenburg sluit weer aan op de herstelde Catharijnesingel en loopt via een nieuw kruispunt door richting het Smakkelaarsveld en Utrecht Centraal. De route vanaf het Smakkelaarsveld over de Catharijnesingel naar Vredenburg is één van de drukste knooppunten in de binnenstad. Dagelijks passeren ruim 25.000 fietsers en zo'n 2.856 bussen deze plek. De uitdaging in het ontwerpen van deze nieuwe kruising lag vooral in het scheppen van duidelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers. In het nieuwe ontwerp zijn auto’s, bussen, fietsers en voetgangers duidelijk van elkaar gescheiden.

 Opdrachtgever     Gemeente Utrecht
 Architect Movares
 Aannemer Heijmans
 Aantal bruggen 5

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Utrecht uit het overgenomen programma van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN)

Werkzaamheden

Het oude Vredenburgviaduct is gesloopt en vervangen door een nieuw stelsel van bruggen, over het water van de Catharijnesingel.