Jaarbeurspleingebouw

Projectomschrijving

Het Jaarbeurspleingebouw komt op het Jaarbeursplein te liggen. Je kunt hier straks werken, uitgaan, elkaar ontmoeten of bijvoorbeeld een voorstelling of expositie bezoeken. Bruisend, markant en gezond zijn de drie belangrijkste ambities voor deze plek.

Even terug in de tijd. In 2020 hebben wij suggesties voor het gebouw opgehaald bij inwoners via een online vragenlijst. Deze hebben wij gebruikt om een speciaal document op te stellen waarin staat welke ambities, eisen en wensen we hebben voor dit bijzondere gebouw. Dit document heet een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Inwoners konden in 2021 op dit document reageren. De reacties hebben we weergegeven in een uitgebreid verslag en in een tekening. Op basis van deze reacties hebben wij het document nog iets aangepast.

Daarna heeft de gemeenteraad er eind 2021 goed naar gekeken en het vastgesteld. De volgende stap is dat we in 2022 via een aanbestedingsprocedure op zoek gaan naar marktpartijen die een echt plan maken voor het Jaarbeurspleingebouw. We kiezen eind van het jaar het beste plan. Dit plan wordt dan verder uitgewerkt en uiteindelijk gebouwd.

Stadsteam

Een team van negen enthousiaste Utrechters krijgt een actieve rol bij deze zoektocht naar de beste marktpartij. Dit team gaat met geïnteresseerde marktpartijen in gesprek en gaat het onder andere hebben over de wensen en zorgen die door de stad zijn aangegeven.

Wil je alle verslagen van de bijeenkomsten van het Stadsteam lezen? Kijk dan op deze pagina.

Partner gezocht!

Wij startten in februari 2022 met onze zoektocht naar een geschikte marktpartij en een toparchitect voor de ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw. Marktpartijen konden zich tot 24 maart 2022 melden op Tenderned. Op basis van deze aanmeldingen vindt de partnerselectie plaats. Bij deze fase van de aanbesteding speelt het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw een rol.

Ook in de volgende fase, de Visieselectiefase, waarbij we komen tot drie partijen is een belangrijke rol weggelegd voor het Stadsteam. De Visieselectiefase start op 9 mei 2022. Zo zal het Stadsteam een pitch geven tijdens de kick-off bijeenkomst met de marktpartijen. Ook zal het Stadsteam de ingediende visies beoordelen en de Selectiecommissie adviseren. De Selectiecommissie wordt daarnaast ook geadviseerd door het Supervisieteam en de culturele adviesraad. We verwachten de visies van partijen half juni.

Tijdens de fase hierna (Planselectiefase, na de zomer) wordt uiteindelijk het beste plan gekozen. Ook dan worden de eerder genoemde adviesteams geraadpleegd.

Vragen?

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de projectgroep Jaarbeurspleingebouw via het mailadres: jaarbeurspleingebouw@utrecht.nl.

Werkzaamheden

We verwachten dat eind 2024 begonnen kan worden met de bouw van het Jaarbeurspleingebouw.