Rijkskantoor de Knoop

Projectomschrijving

Status project

Opgeleverd in 2018


In 2018 opende Rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan.

Dit complex onderging een duurzame transformatie van kazerne tot rijkskantoor voor verschillende rijksdiensten. De werkzaamheden bestonden uit een combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein van de voormalige Knoopkazerne. Zo ontstond er een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo).

Onderdelen van de herontwikkeling zijn: het gedeeltelijk slopen en strippen van de oude kazerne. Uitgangspunt hierbij was om zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Er kwam een nieuwe aanbouw met vergadercentrum voor 1000 bezoekers. Het casco van de voormalige Knoopkazerne is getransformeerd tot rijkskantoor. Daarbij fungeert het nieuwe atrium als verbinding tussen het vergadercentrum en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte is ingericht met onder andere een plein (het Knoopplein) en een tijdelijk paviljoen met horecabestemming.

Feiten en cijfers

  • Het ontwerp is van de architecten Cepezed (gebouw), Fokkema en Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing).
  • 1070 werkplekken
  • +/- 1700 mensen werkzaam
  • Oppervlakte kantoor bruto 22.500 m2
  • Totaal oppervlakte bruto 30.000 m2 (waarvan 1.500 m2 kelder)
  • Oppervlakte vergadercentrum bruto 6000 m2
  • Gastwerkplekken (75 stuks)
  • plek voor 500 fietsen in de stalling
  • 200 parkeerplaatsen

Meer informatie is te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf. Rijkskantoor De Knoop is gerealiseerd door R Creators (een samenwerking van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam). Artist impressions: Consortium R Creators.

Werkzaamheden

In de eerste helft van 2016 is een deel van de kazerne gesloopt. In juni 2016 is officieel gestart met de (her)bouw van het nieuwe rijkskantoor. Opening was op 17 mei 2018.