Moreelsehoek

Projectomschrijving

Status project

In uitvoering

Geplande bouw

Sinds juni 2020


De Moreelsehoek wordt (in fases) heringericht. Het gebied tussen het Stationsplein en de Laan van Puntenburg wordt groener en duurzamer en wordt een ‘shared space’. Dit betekent dat voetgangers, fietsers en (beperkt) autoverkeer er gezamenlijk gebruik van maken. De uitstraling is hetzelfde als bij de Smakkelaarshoek: er zijn dezelfde materialen gebruikt (gebakken klinkers en natuursteen).

Het grootste deel van de herinrichting is klaar. Het laatste stuk, langs de gevel van Hoog Catharijne, kan pas worden aangepakt na de uitbreiding van Hoog Catharijne (waarschijnlijk in 2023).

Wat is er klaar?

 • Langs de gevel van Het Platform is een voetpad aangelegd dat aansluit op de hellingbaan naar het plein
 • Het fietspad van en naar de Stationspleinstalling is klaar: dat sluit nu aan op de Laan van Puntenburg
 • De trappen van het Stationsplein richting het Moreelsepark zijn gereed en er zijn bomen op de trap geplant
 • Er zijn vijf boombakken geplaatst. Er komen in totaal twaalf bakken met in elke bak een boom; in 1 bak komen heesters. De overige bakken worden geplaatst na de werkzaamheden aan de gevel van Hoog Catharijne
 • Bij het Moreelsepark zijn boomspiegels vergroot en is de groeiplaats voor bomen verbeterd. Ook nemen we hier maatregelen om het fietsparkeren tegen te gaan
 • Er zijn proefsleuven gegraven om de huidige en toekomstige positie van kabels en leidingen te bepalen met het oog op de uitbreiding van Hoog Catharijne

Wat moet er nog gebeuren?

 • Aanleg kabels en leidingen Moreelsehoek/Moreelsepark (eind 2021/begin 2022)
 • Uitbreiding/verbouwing Hoog Catharijne
 • Plaatsen resterende boombakken
 • Aanleggen definitieve bestrating langs gevel Hoog Catharijne
 • Inrichten definitieve taxistandplaatsen en Kiss&Ride

Wat waren de wensen van bewoners en ondernemers?

Het definitief ontwerp van de Moreelsehoek is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de omgeving. Enkele van hun wensen waren aandacht voor groen en duurzaamheid, minder blik in het gebied en overzichtelijk gebruik van de gezamenlijke openbare ruimte. Hier is gehoor aan gegeven: ondanks dat er veel kabels en leidingen in de bodem liggen, is het gelukt om groen en bomen in het ontwerp te verwerken. Daarnaast zijn er geen autoparkeerplaatsen in de Moreelsehoek en zijn de taxi’s, kiss&ride en expeditie het enige verkeer dat nog op de Moreelsehoek moet zijn. Doorgaand verkeer kan via een verkeerslus wegrijden via de Laan van Puntenburg.

Werkzaamheden

Van begin november 2021 tm januari 2022 wordt gebouwd aan een fietsenstalling voor de locatie Laan van Puntenburg 100. De stalling komt tussen het gebouw van NS en de Moreelsebrug.

Eind 2021 start Stedin met het aanleggen van kabels en leidingen rond de gevel van Hoog Catharijne.

De Laan van Puntenburg wordt heringericht als onderdeel van Tuinen van Moreelse.